Omda S7

Oulun Omahoito

Tunnistaudu
turvallisesti ja luotettavasti pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla

Kirjaudu
 
OULUN OMAHOIDON SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

Palvelu

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde) pyrkii takaamaan Oulun Omahoidon verkkosivuston saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Oulun Omahoitoa (https://www.oulunomahoito.fi/).

Saavutettavuuden tila

Oulun Omahoidon verkkosivusto täyttää lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306) vaatimukset kokonaan. Verkkosivusto täyttää suurelta osin WCAG – kriteeristön kriittiset A – ja AA – vaatimukset.

Palvelun saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti ja alempana mainitut poikkeamat saavutettavuudessa tullaan korjaamaan vuoden 2023 aikana.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306) noudattamatta jättäminen (9§).

Toiminnot, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan)

  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet: Palvelussa on taulukkorakenteita, joiden sarakeotsikkoja ei ole määritetty ohjelmallisesti sekä osiosta ja lomakkeita, joissa on ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita.
  • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys: Palvelussa on sisältöä, jotka eivät ole loogisessa lukemisjärjestyksessä ruudunlukuohjelmalla.
  • 2.1.1 Näppäimistö: Palvelussa on rakenteita, jotka eivät ole käytettävissä näppäimistön kautta.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 11.5.2023.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntija-arvioon siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme?
Saavutettavuuspalautteen voi lähettää sähköpostiosoitteeseen:
omahoitoportaalit(at)pohde.fi

tai postitse osoitteeseen:
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde)
Kirjaamo
PL 10
90029 POHDE

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000